Specjalizacja
Tłumaczenia Pisemne
Biznes - umowy, protokoły, uchwały, porozumienia
Handel - umowy, katalogi, foldery reklamowe, dopuszczenia, atesty
Finanse  sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczne, prognozowanie, raporty
Ubezpieczenia - umowy, polisy, zaświadczenia komunikacyjne
Administracja postanowienia, decyzje, odwołania
Prawo - akty prawne, projekty ustaw, konsultację projektów, projekty dostosowawcze do standardów UE
Sztuka - Literatura: Opowiadania, Eseje, Katalogi muzealne
Wydawnictwo - kulinaria, tematyka świąteczna, historia, bajki, 
Turystyka - broszury, katalogi, foldery
Medycyna - wypisy z szpitali, opisy medyczne, karty chorobowe, 
Farmaceutyka - opisy produktów, artykuły dla prasy branżowej, ulotki informacyjne
Technika - dokumentacja techniczno-rozuchowa, Instrukcje obsługi, Projekty
Nauka - referaty, prezentacje, wykłady, agendy
Media - artykuły dla prasy, wywiady, scenariusze, listy dialogowe (również z timecode-ami)
 
 
Tłumaczenia ustne
Konferencyjne (symultaniczne)
Konsekutywne (rozmowy handlowe, negocjacje)
Towarzyszenie
Oprowadzanie wycieczek